top of page

Success! Message received.

香港傳統道地煲仔飯,由工作多年大師傅坐鎮主理,繼續堅持沿用炭火烹煮。保持高水準出品。另外除了煲仔反外,小菜亦值得一試,絕對令你回味無窮。

bottom of page